Newsletter

VALNÁ HROMADA LIPNO GC: 31.3.2017 v hotelu Leyla ve Frymburk

Aktuality » VALNÁ HROMADA LIPNO GC: 31.3.2017 v hotelu Leyla ve Frymburk

2015-03-02 16:27

Všechny naše členy zveme dne 31.3.2017 v 18:00h na Valnou hromadu, která se i letos koná v prostorách Hotelu Leyla ve Frymburku: www.hotel-lipno.cz . Samozřejmě jsou pozvaní i všichni ti, kteří o členství v našem klubu uvažují.

 

Program valné hromady

 1. Zahájení
 2. Ověření, zda je VH usnášeníschopná
 3. Schválení programu valné hromady LGC
 4. Volba volební komise (předseda vede volby)
 5. Zpráva prezidenta LGC
 6. Změna sídla LIP GC, nové sídlo: Frymburk 245, 382 79
 7. Změna stanov LGC
 8. Zpráva o hospodaření 2016
 9. Členské příspěvky 2017
 10. Zpráva sportnovní komise
 11. Zpráva o budoucnosti golfového hřiště v Lipně/Vlt. 
 12. Partnerská hřiště 2017
 13. Volba prezidenta LGC
 14. Volba výkonného výboru LGC (4 členové)
 15. Volba kontrolní komise LGC (3 členové)
 16. Zpráva volební komise
 17. Předání členských kartiček přítomným členům
 18. Různé a diskuse
 19. Usnesení valné hromady (prezident)
 20. Schválení usnesení valné hromady
 21. Závěr

Člen zastoupený na zasedání valné hromady se pro účely hlasování považuje za "přítomného" (ten, kdo ho zastupuje, má hlas/y za sebe i za zastoupeného).


Potvrzení Vaší účasti zasílejte prosím na ardo@ardoreality.cz , popř. na mobil 603 347 557.

Věříme, že se sejdeme v hojném množství.

Na Vaši účast se těší členové výboru:
 
František Ardó
Jan Jarošík