Newsletter

VALNÁ HROMADA LIPNO GC: 24.4.2020 ve Wellness Hotelu Frymburk

Aktuality » VALNÁ HROMADA LIPNO GC: 24.4.2020 ve Wellness Hotelu Frymburk

2015-03-02 16:27

Všechny naše členy zveme dne 24.4.2019 v 18:00h na Valnou hromadu, která se letos koná v prostorách Wellness Hotelu Frymburk ve Frymburku: www.hotelfrymburk.cz . Samozřejmě jsou pozvaní i všichni ti, kteří o členství v našem klubu uvažují.

 

Program valné hromady

 1. Zahájení
 2. Ověření, zda je VH usnášeníschopná
 3. Schválení programu valné hromady LGC
 4. Zpráva prezidenta LGC
 5. Zpráva o hospodaření 2019
 6. Členské příspěvky 2020
 7. Novinky z Lipenska
 8. Zpráva o budoucnosti golfového hřiště v Lipně/Vlt. 
 9. Partnerská hřiště 2020
 10. Předání členských kartiček přítomným členům
 11. Různé a diskuse
 12. Usnesení valné hromady (prezident)
 13. Schválení usnesení valné hromady
 14. Závěr

Člen zastoupený na zasedání valné hromady se pro účely hlasování považuje za "přítomného" (ten, kdo ho zastupuje, má hlas/y za sebe i za zastoupeného).


Potvrzení Vaší účasti zasílejte prosím na ardo@ardoreality.cz , popř. na mobil 603 347 557.

Věříme, že se sejdeme v hojném množství.

Na Vaši účast se těší členové výboru:
 
František Ardó
Jan Jarošík