Newsletter

VALNÁ HROMADA LIPNO GC: 6.4.2019 ve Wellness Hotelu Frymburk

Aktuality » VALNÁ HROMADA LIPNO GC: 6.4.2019 ve Wellness Hotelu Frymburk

2015-03-02 16:27

Všechny naše členy zveme dne 6.4.2019 v 18:00h na Valnou hromadu, která se letos koná v prostorách Wellness Hotelu Frymburk ve Frymburku: www.hotelfrymburk.cz . Samozřejmě jsou pozvaní i všichni ti, kteří o členství v našem klubu uvažují.

 

Program valné hromady

 1. Zahájení
 2. Ověření, zda je VH usnášeníschopná
 3. Schválení programu valné hromady LGC
 4. Zpráva prezidenta LGC
 5. Zpráva o hospodaření 2018
 6. Členské příspěvky 2019
 7. Volba výboru
 8. Zpráva o budoucnosti golfového hřiště v Lipně/Vlt. 
 9. Partnerská hřiště 2019
 10. Předání členských kartiček přítomným členům
 11. Různé a diskuse
 12. Usnesení valné hromady (prezident)
 13. Schválení usnesení valné hromady
 14. Závěr

Člen zastoupený na zasedání valné hromady se pro účely hlasování považuje za "přítomného" (ten, kdo ho zastupuje, má hlas/y za sebe i za zastoupeného).


Potvrzení Vaší účasti zasílejte prosím na ardo@ardoreality.cz , popř. na mobil 603 347 557.

Věříme, že se sejdeme v hojném množství.

Na Vaši účast se těší členové výboru:
 
František Ardó
Jan Jarošík